Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A Zánka TV Portálon elérhető szolgáltatások használatával vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!

Információk:

 • A Zánka TV minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Zánka TV Portálon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Zánka TV sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
 • A Zánka TV nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.zankatv.hu portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
 • A Zánka TV nem vállal felelősséget a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
 • A Zánka TV nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.
 • A Zánka TV Portál bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat a Zánka TV-nek, elfogadja, hogy a Zánka TV-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Zánka TV az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme:

 • A Zánka TV bármely ? a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Zánka TV-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Zánka TV- az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig ? nyilvántartsa és kezelje.

A Zánka TV az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

 • piackutatás, piaci elemzés,
 • vevői szokások elemzése,
 • látogatottsági statisztikák összeállítása,
 • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
 • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
 • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
 • megrendelések intézése.
A Zánka TV ? a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Zánka TV-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó ? valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A Zánka TV az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Zánka TV Portálról más cégek és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Zánka TV nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog:

 • A Zánka TV Portál, az azokon található minden képi, hang, videó és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak ? a személyes használatot meghaladó mértékű ? bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Zánka TV kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Zánka TV fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Zánka TV minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Kiemelt videó

Volt egyszer egy Zánka TV

Megtekintések száma: 793

Videó hossza: 5:00

Székely Miklós kövendi unitárius lelkész Erdély : A krónikásról...

A felvételt a Zánka Tv készítette 2011. november 20-án.  

Megtekintések száma: 1813

Videó hossza: 1:22

Csermely és Tsa Kft. hirdetése

Zánka arculati kézikönyve